Szlak Architektury Drewnianej

Śnietnica - cerkiew grec. p.w. św. Dymitra, 1755 r.


Tabaszowa - p.w. św. Mikołaja, 1753 r.


Tarnów - kościół na Burku - p.w. Matki Bożej Szkaplerznej, 1458 r.


Tarnów - na Terlikówce - p.w. św. Trójcy, 1563-89r.


Tłuczań - p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, 1664 r.


Trybsz - p.w. Elżbiety Węgierskiej, 1567 r.


Tylicz - p.w. śś. Piotra i Pawła, 1612 r.


Tylicz - cerkiew grec. p.w. śś. Kosmy i Damiana, ob. k. cmentarny, 1743 r.


Tylmanowa - p.w. św. Mikołaja, 1756 r.


Tymowa - p.w. św. Mikołaja, 1764 r.

a


Uście Gorlickie - cerkiew grec. p.w. św. Paraskewy, 1786 r.

 

Ikonostas z XVIII w.

Kaplica cmentarna


Wierchomla Wielka - cerkiew grec. p.w. św. Michała Archanioła, ob. k., 1821 r.


Wilczyska - p.w. św. Stanisława Biskupa, pocz. XVII w.


Wojkowa - cerkiew grec. p.w. śś. Kosmy i Damiana, ob. k., 1790 lub 1792 r.

Ikonostas z końca XVIII w.


Wola Radziszowska - p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, koniec XV w.


Wołowiec - cerkiew grec. p.w. Opieki Bogurodzicy, ob. cerkiew prawosławna, XVIII w.


Woźniki - p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XVI w.


Wygiełzów - skansen - kościół z Ryczowa - p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, XVI w.


Wysowa - cerkiew grec. p.w. św. Michała Archanioła, ob. cerkiew prawosławna, 1779 r.


Wysowa - p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 1936-38 r.


Zakliczyn (k.Dobczyc) - p.w. Wszystkich Świętych,1773 r.


Zawada (k. Tarnowa) - p.w. św. Marcina, XV w.


Zdynia - cerkiew grec. p.w. Opieki Bogurodzicy, ob. współużytkowana, koniec XVIII w.

Ikonostas z XVIII w.


Złockie - cerkiew grec. p.w. św. Dymitra, ob. k. p.w. Narodzenia NMP, 1867-72 r.

Ikonostas z II połowy XIX w.


Złota - p.w. św. Michała Archanioła, XVII w.